active.skActive, s.r.o.
Hlaváčikova 16
841 05 Bratislava 4
IČO: 36 420 140
DIČ: 2021879255
IČ DPH: SK2021879255

Kontakt

Telefón : +421 905 209 688
Email : active@active.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu
Bratislava 3, vložka č.: 33873/B, oddiel Sro